Chovatelský den 13.6.2015 - Program

30.04.2015 20:59

Rozpis  -   Chovatelský den 13.6.2015    Kategorie   HOBBY

 

  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1.pořadatel:                               Svaz chovatelů koní pro Ústecký a Liberecký kraj

1.2.datum konání:                        13.6. 2015

1.3.místo konání:                         jezdecký areá TEREZÍN

1.4.     kolbiště:                               travnaté  60 X 80 m

1.5.     opracoviště pro skoky:         travnaté  80 X 80 m

1.6.     ředitel závovů                      Miroslav Balcárek

1.7.     hl.rozhodčí:                          Jiří Hanč č. lic. B 1004

      1.8.  stavitel:                                Jiří Hanč

      1.9. dozor na opracovišti:            Libor Marek č. lic E 0179

                                                                                      

  1. TECHNICKÉ  ÚDAJE        

2.1.     předpisy:                              PJS  platná od 1.4.2013 a tento rozpis

2.2.     Soutěže

2.3.     Soutěž č.1:                          skoková soutěž s maximální výškou překážek 60-70 cm –

dvoufázové skákání dle SP čl. 274

hodnocení dle tabulky A odst. 5.3.

Soutěž č. 2:                          skoková soutěž s maximální výškou překážek 80-90 cm –

dvoufázové skákání dle SP čl. 274

hodnocení dle tabulky A na čas odst. 5.3.

Soutěž č. 3:                          skoková soutěž Skok mohutnosti  začátek na výšce 1.m                                                                                   

                                             následné výšky vždy o 10cm vyšší /dle zájmu/

 

Předběžný časový program závodů:

Prezentace od 8.00 hod přímo na kolbišti.

Začátek soutěže č. 1 od 9.30 hod., následně ostatní soutěže

                                                             

                                 

  1. VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

3.1.     Jmenovité přihlášky                         Jiří Hanč

                                                                jezdecká.staj.hanc@seznam.cz.

                                                                příp. na tel. 606 115 784                                                            

                                                                

        Uzávěrka přihlášek  10. 6. 2015  V případě pozdějších dohlášek bude startovné zvýšeno o 100,- Kč!!!

3.2.      Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců ani koní, za ztráty, zcizení věcí apod.

3.3.     Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.4.     Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní , se záznamy o vakcinaci proti influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii.

3.5.     Pořadatel zajistí vůz rychlé lékařské služby se zdravotníkem.

3.6.     V každé soutěži bude dekorováno prvních pět jezdců. Věcné ceny  na 1.- 3. místě.

3.7.     Startovné – 250,-Kč  za každou dvojici a start.

3.8.     Podmínky – korektní úbor, bezpečnostní přilba,  průkaz koně,

3.9.     Občerstvení zajištěno, pokusíme se zajistit prodej jezdeckých potřeb

3.10. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepřízni počasí závody zrušit nebo přesunout na jiný termín.

 

Schváleno: v Terezíně 10.4.2015